Teater Reflex flyttade in på den gamla biografen Reflexen i Kärrtorp under sommaren 2010, föreningen startade som ett samarbetsprojekt mellan de två kulturföreningarna Enskedespelet och Södra Fot.

Just nu arbetar vi med föreställningen “Förvandlad Stad” som har planerad premiär i september 2017. Läs mer på Aktuelltsidan. Vi har också ett samarbete med ABF Stockholm som gör det möjligt för oss att samarbeta med unga teater-, musik- och dansgrupper som vill repetera och spela på en större scen.

Under hösten 2010 spelade vi föreställningen Mina drömmars stad fritt efter PA Fogelström. Under 2012 spelades 13dagsafton av Shakespeare, en föreställning med många blinkningar till samtiden precis som Shakespeare själv gjorde på sin tid. Kent Ekberg med många års erfarenhet i Enskedespelet och Södra Fot regisserade och på scenen stod vår stora folkensemble som består av ca 60 personer. I februari 2013 var det premiär för nästa stora spel, Den goda människan från Sezuan.

Under åren som gått  har vi också kunnat erbjuda vår publik Kabarékvällar med mat och musik, stödgala, loppmarknader, olika små föreställningar i Foajén där vi också haft ett “kulturellt fredagshäng” efter jobbet på fredagar. Under hösten 2011  vi haft ett samarbetsprojekt med en cirkusregissör och haft den stora äran att visa en nycirkusföreställning vid namn HIGHER.

På Reflexen finns också Teaterkören som repeterar här, och som brukar ge några konserter om året.

Här kan du läsa mer om tidigare evenemang på Teater Reflex.

Vill du bli medlem i den ideella föreningen Teater Reflex är du mycket välkommen. Det kostar 150 kr/kalenderår, då stöder du vårt arbete för att göra Reflexen till ett levande kulturhus. Sätt in pengar på Bankgiro 403-7230 och skriv medlem och ditt namn och epost.

Den folkliga teatern försöker förändra världen.

Hur då? För att använda Kent Ekbergs ord: Att förändra världen är också att förändra sig själv, att göra upp med sina falska självbilder, att granska sig själv och sin historia. Och att tala med varandra om detta i en tillitsfull gemenskap.  Så är arbete med folklig teater ett kollektivt processarbete, där konstnärlig ordning kan skapas ur kaos. Vi är en stor ensemble av både professionella och andra teaterarbetare. Vi skapar och växer gemensamt utifrån en politisk vision om att demokrati är möjlig också i kulturell praxis. Vårt teaterspråk går utöver den dramatiska texten, i  en tolkning som vi står för tillsammans. Vi uttrycker oss i många dimensioner genom våra kroppar och rörelser, i scenrum och scenografi, genom dans, sång och musik, förutom tal och dialog. Ibland är det ordlösa handlingar av grupper på scen som kommunicerar mest produktivt med publiken. Mötet med publiken är till sist det centrala. Utan detta kan inte teater bli ett humanistiskt projekt, där människor på scen och salong växer tillsammans i ett konstnärligt arbete.

Teater Reflex AB

Sedan några år står det klart att denna typ av folklig teaterverksamhet, med en stor ensemble under spelperioderna, inte längre så lätt kan få offentligt stöd från kommun, län eller stat. Vi måste alltså i ännu högre grad stå på egna ben och lita till egna krafter, förutom att som vanligt söka stöd hos publiken.
Föreningen Teater Reflex har den 1 december 2012 beslutat att bilda ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning. Bolaget ska på föreningens uppdrag svara för de större teateruppsättningarna. Detta för att stärka teaterns planeringshorisont, förbättra  teaterns likviditetssituation, och begränsa de ekonomiska risker som alltid ryms i kulturella projekt. Föreningen kommer att ha det dominerande inflytandet i Teater Reflex AB (svb) (genom att äga de A-aktier som tillsammans har  >50% av röstvärdet). Vi inbjuder alla vänner av folklig teater att teckna en eller flera B-aktier (var och en värd 1000 kr) i Teater Reflex AB (svb). Bolaget lyder under reglerna om särskild vinstutdelningsbegränsning (=svb), varför den som väntar sig ekonomisk avkastning inte ska teckna aktier. Det bör däremot den göra som intresserar sig för hög kulturell avkastning. Här är det alltså fråga om kulturaktier!  Och det handlar om överlevnaden för Teater Reflex.

För varje tecknad och betald aktie får ägaren som bevis ett numrerat aktiebrev utfört som ett konstverk av högt konstnärligt värde. Det är gjort av en väl etablerad och framstående konstnär, Stina Eidem.

Är du intresserad av att köpa aktier, skicka ett mail till trab@teaterreflex.se eller sätt in 1000 kr  på BG 146-0153 och ange aktie och ditt namn och epost.

Varmt välkommen till oss!