Låt oss prata

Lördag den 26 maj kl 19 hade vi nöjet att återigen presentera ett uppförande av fantastiska Jenny Wrangborgs tonsatta dikter med musik av Håkan Carlsson. Framförs tillsammans med körerna Trots Allt, Extrasalt och Blåsorkestern. Missa inte denna helkväll där alla körer dessutom har något eget att bjuda på.


Biljetter 100 kr
säljs i kassan.

Jenny Wrangborg debuterade 2010 med diktsamlingen Kallskänken som rönt stor uppmärksamhet. Wrangborg skriver med utgångspunkt i sin verklighet i restaurangköket. Genom hennes dikter får vi möta arbetets människor, stressen, den dåliga arbetsmiljön och maktlösheten. Men också sammanhållningen och kampen för förändring. Wrangborg  är en av Sveriges mest turnérande poeter och 2010 tilldelades hon Stig Sjödin-priset och Spingo-stipendiumet för sin debut.

Håkan B Carlsson, född 1958. Utbildad vid Malmö Musikhögskola 1982-86. Har studerat komposition och arrangering för bl a Sven-Eric Johanson, Hans Söderberg och Rolf Martinsson. Håkan har samarbetat med Blåsorkestern i över 20 år, dels under de årliga sommarlägren, dels i olika specialprojekt t ex kring verket Dialektisk svit. Han har genom åren skrivit ganska mycket musik för blåsorkester i allmänhet och trumpet i synnerhet och dessutom ett antal musikdramatiska verk, främst avsedda för verksamheten i musik/kulturskola. Håkan har arbetat vid Höörs Musikskola 1985-2008, Fridhems Folkhögskola 1986-1999 och Kulturskolan Lund 2008-. Sedan 2001 är han framför allt skolledare.

Vänsterpartiets blåsorkester i Stockholm är en amatörblåsorkester som funnits sedan 1976. Vi spelar på demonstrationer,appellmöten och andra arrangemang med vänsterinriktning samt genomför egna projekt med specialskriven musik,gärna ihop med kör och skådespelare. Vi spelar musik från hela världen i jämna och ojämna taktarter såsom finska valser, kampmusik från Latinamerika, italiensk filmmusik, bolivianska danser, Kurt Weill och Hanns Eisler,bulgarisk folkmusik, ABBA, Taube och Mozart samt förstås svensk arbetarmusik och Internationalen.

Extrasalt bildades 1993 av en grupp människor som på olika håll arbetat med musik, ord och scenkonst, professionellt och på amatörnivå. Gruppen har 12 medlemmar och sjunger fyrstämmigt. Vi har också en underavdelning av enbart damer, som vi kallar Sötsurt. Vår främsta drivkraft – förutom glädjen i att utvecklas musikaliskt tillsammans – är viljan att skapa en egen repertoar och finna ett eget uttryck. För tonsättningar och arrangemang svarar främst Robert Robertsson, gitarrist, tonsättare och arrangör och gruppens ledare från starten, och Lena Ekman, vissångerska och kompositör, som varit med i gruppen sedan den bildades.

Trots Allt är en blandad kör med runt 30 medlemmar, kören har funnits i drygt 35 år.

Våra framträdanden är ofta i form av körteater – körprogram, där sångerna binds samman till en helhet och innehållet förstärks med rörelser, scenbild och mellantexter. Många sångtexter skriver vi själva kring dagsaktuella ämnen, med humor och humanism i inspiration av Hasse & Tage. Musikaliskt är repertoaren blandad.

Vi är amatörer i det avseendet att vi älskar att sjunga även om vi har andra yrken än sången.

Vår körledare, Bengt Håkanson, har ansvaret för den musikaliska kvaliteten. Vi andra delar demokratiskt på ansvar för programmakeri, textskrivande, regi och allt det praktiska.

Vi beskriver oss som en socialistisk men partipolitiskt obunden kör vilket inte hindrar oss att återkommande servera såväl vårsånger som julsånger.

I samarbete med ABF